Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim

6:30 - 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity;
rozchod dětí do obou tříd

   7:30 - 8:30
 

8:30 - 9:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky,
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity

    Hygiena, dopolední svačina

    9:00 -  9:30

Nabídka činností podle třídních vzdělávacích programů na daný týden,

ranní kruh, pohybová chvilka, dechová a komunikativní cvičení

9:30 -11:30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost pouze za velmi nepříznivého počasí

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí

12:00 -14:00

Četba pohádky na pokračování, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí;

   individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30

Úklid lůžkovin,  osobní hygiena, odpolední svačina

14:30-16:30 

               15:30-16:30

Pobyt venku při příznivém počasí

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky,
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 
   Děti spojeny opět do jedné třídy